ผู้จำหน่ายปั๊ม ปั๊มอุตสาหกรรมทุกประเภท

ระบบงานปั๊มด้านอุตสาหกรรม       เครื่องสูบน้ำ หรือ ปั๊มน้ำ (water pump) คือ อุปกรณ์สำหรับส่งน้ำหรือถ่ายเทของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีก

read more